Poema.pl

From Archiveteam
Jump to navigation Jump to search
Poema
URL https://poema.pl/
Status Offline
Archiving status Saved! (via ArchiveBot)
Archiving type Unknown
IRC channel #archiveteam-bs (on hackint)
Project lead User:Sanqui

Poema is a poetry hosting service and forum, mostly in the Polish language.

As of 2018-04-14, poema.pl no longer loads correctly.

Farewell notice from 2018-04-04:

https://web.archive.org/web/20180404114133/https://poema.pl/

[embedded video "Swietliki - Filandia"]

Serwis Poema.pl/Poema.art.pl po 18 latach zakończył swoją działalność.
Jeśli miałeś/miałaś u nas konto:
- dane osobowe powiązane z kontem, zostały usunięte i tym samym ich przetwarzanie w ramach zbioru danych Poema zostało zakończone,
- usunięte zostały wszystkie opublikowane przez ciebie autorskie teksty, zdjęcia grafiki.
Dziękuję, że byłeś/byłaś z nami tyle lat.

The Poema.lp/Poema.art.pl service, after 18 years, has ceased operation.
If you had an account with us:
- personal data related to the account has been deleted, and thus processing of it in the context of Poema's data collection has ended,
- all texts, photos, and graphics published by you have been deleted.
Thank you for being with us for so many years.

As of 2018-03-21, all pages displayed this message:

Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.
Arkadiusz Kuryłowicz

Dear users, in connection with the beginning of service shutdown, at the end of March 2017 logins were blocked, as was the creation of new content. Around October 2017 the service will cease operation. I encourage you to save your creations before the shutdown date; there will be no possibility of doing so later.
Arkadiusz Kuryłowicz

The administrators seem to be directing former Poema.pl users to Poemax.pl, which looks very similar.

https://poema.pl/forum/5/tematy/44717[IAWcite.todayMemWeb]
Wyłączenie logowania - brak możliwości zalogowania się
marzec 31, 2017 21:56
Cześć. Przed momentem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyłączyłem możliwość zalogowania się.
Jeśli podczas logowania dostajecie informacje o niepoprawnym loginie to nie jest to błedem.
Równocześnie odsyłam wszystkich zainteresowanych do http://poemax.pl gdzie znajdziecie podobną funkcjonalność i większość aktywnych użytkowników z Poemy.
Pozdrawiam.

Disabled logins - no possibility of logging in
March 31, 2017 21:56
Greetings. Just now, in accordance with earlier announcements, I disabled logins.
If, during login, you see someting about an incorrect login, it's not an error.
At the same time I refer all interested people to http://poemax.pl, where you will find similar functionality and most of Poema's active users.

URL formats

The URLs mainly seem to use sequential numbering. There may be an optional text slug after the number, but the URL works without it. For example, these are equivalent:

There are several different URL types, each with its own apparently independent numbering. Pages can have (multiple pages of) comments attached. Pages can contain images.

type exemplar meaning
poems https://poema.pl/publikacja/219999
https://poema.pl/publikacja/219999?comments_page=2
publikacja = publication
forums https://poema.pl/forum/14
https://poema.pl/forum/14?page=2
forum = forum
forum topics https://poema.pl/forum/14/tematy/44538 tematy = topics
collections https://poema.pl/kontener/5
https://poema.pl/kontener/5?comments_page=2
kontener = collection
promotions https://poema.pl/akcje_promocyjne/57 akcje promocyjne = promotions

The numbering for each URL type seems to be independent; for example these are distinct pages:

The numbers for poems seem to go from 2 to about 220000; the highest I was able to find was https://poema.pl/publikacja/220349, dated around 2017-03-21. Not every number in between is used; some are 404.

Progress

On 2018-03-21, User:Sanqui put poema.pl in ArchiveBot, job:2iphaj9kup1g3pbbfw37lx5m8. The job completed in about two days and may be found in archiveteam_archivebot_go_20180323060001. It has been absorbed into the Wayback Machine. Job well done!